Our events for 2023-2024 in outline

Our events for 2024-2025:  In outline

 • The NLTA exhibition will be at Hafan Yr Afon throughout January 2024.
 • Film evenings in January and February 2024: Please see below in our homepage for more details.
 • Music visit 2024: We are in the process of organising a return Music exchange visit to Les Herbiers during the first weekend in April 2024. If you remember we were all set to visit with two coaches in 2020 but unfortunately Covid struck and it was cancelled.  This is another opportunity for Newtown people to join us for this joint musical visit and event.  Please see below in our homepage for more details.
 • Food Festival 2024: We are currently waiting for a decision from Les Herbiers regarding the Food Festival 2024.
 • Film evenings 2024-25 season will return in November 2024, more information to follow.
 • We are currently in the process of planning for an International Beer Festival to be held in Les Herbiers in the spring of 2025 which will involve French, German and Spanish beers along with our local Welsh beers which we are hoping to take to promote and sell. More information to follow soon.  This will also be an opportunity for Newtown people to join us on this visit.

www.newtowntwinning.co.uk


Ein digwyddiadau ar gyfer 2024-2025: Amlinellol

 

 • Bydd arddangosfa Cymdeithas Gefeillio Y Drenewydd yn Hafan yr Afon drwy gydol Ionawr 2024.
 • Nosweithiau ffilm yn Ionawr a Chwefror 2024: Gweler isod yn ein hafan am ragor o fanylion.
 • Ymweliad cerdd 2024: Rydym yn y broses o drefnu ymweliad cyfnewid Cerddorol yn ôl â Les Herbiers yn ystod y penwythnos cyntaf ym mis Ebrill 2024. Os cofiwch roeddem i gyd ar fin ymweld mewn dau fws yn 2020 ond yn anffodus tarodd Covid a chafodd ei ganslo . Dyma gyfle arall i bobl y Drenewydd ymuno â ni ar gyfer yr ymweliad a’r digwyddiad cerddorol hwn ar y cyd. Gweler isod yn ein hafan am ragor o fanylion.
 • Gŵyl Fwyd 2024: Rydym ar hyn o bryd yn aros am benderfyniad gan Les Herbiers ynghylch Gŵyl Fwyd 2024.
 • Bydd nosweithiau ffilm tymor 2024-25 yn dychwelyd ym mis Tachwedd 2024, mwy o wybodaeth i ddilyn.
 • Rydym ar hyn o bryd yn y broses o gynllunio ar gyfer Gŵyl Gwrw Ryngwladol i’w chynnal yn Les Herbiers yng ngwanwyn 2025 a fydd yn cynnwys cwrw o Ffrainc, yr Almaen a Sbaen ynghyd â’n cwrw Cymreig lleol yr ydym yn gobeithio eu cymryd i hyrwyddo a gwerthu . Mwy o wybodaeth i ddilyn yn fuan. Bydd hwn hefyd yn gyfle i bobl y Drenewydd ymuno â ni ar yr ymweliad hwn.

www.newtowntwinning.co.uk